Gezond & Ethisch Sporten

Aanspreekpunt Integriteit (API): Stefan Milutinovic

| 0478 22 53 08

| Stefan@baseballsoftballvlaanderen.be

Ethisch Sporten

Vanuit Baseball Softball Vlaanderen hechten we veel belang aan het creëren van een gezond en veilig sportklimaat.
We willen in deze dan ook onze rol opnemen en werken aan preventie en behandeling van grensoverschrijdend gedrag, bescherming van de sporter is hierin een prioriteit. Helaas worden op dit moment nog te veel incidenten niet opgemerkt, gemeld of aangepakt.

Bij het aanspreekpunt integriteit (API) kunnen sporters, ouders, coaches, begeleiders, officials of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties.

De API is iemand die discreet en onafhankelijk zal handelen.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Mijn naam is Stefan. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (federatie-API) van Baseball Softball Vlaanderen. Ik ondersteun de Aanspreekpersonen Integriteit van onze clubs (club-API’s) wanneer zij meldingen krijgen van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. Ik ben ook het aanspreekpunt voor atleten, ouders en medewerkers van onze topsportwerking.

Daarnaast kan je als sporter, trainer, ouder, bestuurder of vrijwilliger verbonden aan één van onze aangesloten clubs ook rechtstreeks contact opnemen met mij als je een vraag hebt of een bezorgdheid over een situatie van mogelijks grensoverschrijdend gedrag binnen onze sport.

Je kan me een mailtje sturen op stefan@baseballsoftballvlaanderen.be of bellen op 0478225308 tussen 9:00 en 16:00 op werkdagen.

Als federatie-API luister ik naar jouw vraag of verhaal, behandel ik jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Ik handel volledig onafhankelijk van de federatie en de stappen die ik onderneem zal ik altijd eerst met jou bespreken.

Wil je liever een melding doen bij een andere persoon? Dan kun je terecht bij 1712.

De taken van de API zijn volgende:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang:
    De API zal luisteren naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zicht een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft in deze discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing:
    De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of onderzoek uit te voeren. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.
  • Preventie en ondersteuning:
    De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie en voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten.