Jeugdsportfonds Louke Wouters

Alle clubs die aangesloten zijn bij Baseball Softball Vlaanderen, kunnen via het Jeugdsportfonds Louke Wouters subsidies bekomen voor hun actieve jeugdwerking. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van een kwalitatieve en kwantitatieve gezonde jeugdwerking. Het betreft jeugdspelers tot en met 17 jaar.

Om in aanmerking te komen voldoet een club aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden die beschreven staan in het "Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2024".

Baseball Softball Vlaanderen baseert zich voor de verdeling van de subsidies - (toegekend door de Vlaamse Overheid naar de clubs) - op een puntensysteem volgens deze 3 pijlers:

  1. Ledenwerving
  2. Begeleiding
  3. Ethisch verantwoord sporten

Clubs kunnen doorheen het ganse jaar formulieren indienen. Zowel de looptijd als de verschillende deadlines worden jaarlijks meegedeeld op de infosessie en gepubliceerd op de website van de Baseball Softball Vlaanderen. Uitgebreide informatie vindt u in het "Reglement Jeugdsportfonds Louke Wouters 2024".

Document Name
BSV_ PRESENTATIE JEUGDSPORTFONDS LOUKE WOUTERS 2024
BSV_ REGLEMENT JEUGDSPORTFONDS LOUKE WOUTERS 2024
BSV_ SAMENVATTING JEUGDSPORTFONDS LOUKE WOUTERS 2024
BSV_1.FORMULIER INITIATIES_JEUGDSPORTFONDS
BSV_1.FORMULIER SPORTKAMPEN_JEUGDSPORTFONDS
BSV_2.FORMULIER JEUGDTORNOOIEN_JEUGDSPORTFONDS
BSV_2.FORMULIER JEUGDWERKING_JEUGDSPORTFONDS
BSV_2.FORMULIER MULTIMOVE_JEUGDSPORTFONDS
BSV_2.FORMULIER OPLEIDINGEN_JEUGDSPORTFONDS
BSV_3.BIJLAGE CONVENANTEN_JEUGDSPORTFONDS
BSV_3.FORMULIER API_JEUGDSPORTFONDS
BSV_3.FORMULIER CONVENANTEN_JEUGDSPORTFONDS
BSV_3.FORMULIER FAIR PLAY_JEUGDSPORTFONDS
BSV_3.FORMULIER OPEN ACTIES_JEUGDSPORTFONDS