Verzekeringen

Baseball Softball Vlaanderen heeft voor de clubs en hun leden de volgende verzekeringen bij verzekeringsmaatschappij Arena NV:

  1. Burgerlijke aansprakelijkheid
  2. Lichamelijke ongevallen

De verzekerde activiteiten zijn: Het beoefenen van baseball en softball, in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland + uitbreiding : alle “andere sportactiviteiten” behorend tot categorie 1 (atletiek, bosloop, badminton, bos- en strandspelen, bowling, dans, fitness, jogging, petanque, turnen, tafeltennis, vogelpik, wandelen, zwemmen) zijn automatisch in de verzekeringsdekking inbegrepen.

Onder “ongeval” wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Voor de lichamelijke ongevallen vermelden we hieronder de belangrijkste punten:

Wat te doen bij een ongeval?

We zetten de te volgen stappen op een rij:

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een "sportactiviteit".
  2. Het is verplicht om het medisch getuigschrift af te drukken en te laten invullen OF om een vervangend medisch attest te krijgen van de dokter zodat je dit mee kan opsturen in de volgende stap.
  3. Je dient zo snel mogelijk het (digitale) aangifteformulier in samen met het medisch getuigschrift/attest via: https://claims-baseballsoftballvlaanderen.be/
  4. Wanneer ARENA de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  5. Alle bijkomende onkostennota’s  (verschilstaten die u ontvangt van / aanvraagt bij uw mutualiteit …) en verslagen kunt u best onmiddellijk overmaken zodat ARENA - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
  6. Mogen wij u tenslotte vragen ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen en bij genezing het attest van genezing door te sturen naar ARENA om het dossier af te sluiten.

Documenten

Naam document
BSV_VERZEKERING_AANGIFTEFORMULIER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
BSV_VERZEKERING_AANGIFTEFORMULIER LICHAMELIJK ONGEVAL
BSV_VERZEKERING_AANGIFTEFORMULIER LICHAMELIJK ONGEVAL (DIGITAAL)
BSV_VERZEKERING_ALGEMENE VOORWAARDEN ARENA NV
BSV_VERZEKERING_BIJZONDERE VOORWAARDEN ARENA NV