Coaching Courses

Coaching courses can be followed through both federations (Baseball Softball Vlaanderen or LFBBS). More information on the coaching courses in french can be found here. More information on the coaching courses in Dutch can be found down below.

Trainersopleidingen

Baseball Softball Vlaanderen organiseert in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS) trainersopleidingen in het Nederlands.

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. Samen meer trainers beter opleiden, dat is de missie van de Vlaamse Trainersschool. De VTS is het enige officiële erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen.

https://www.vlaanderen.be/de-vlaamse-trainersschool-vts

Sinds 2023 is Baseball Softball Vlaanderen geschakeld naar de vernieuwde opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool. Meer informatie over deze schakeling en het aanbod aan Baseball - Softball trainersopleidingen kan je vinden in dit document.

Volgende opleidingen maken deel uit van het Baseball-Softball aanbod.

Start-2-Coach (S2C) Baseball - Softball

De S2C opleiding is de absolute instapdrempel voor trainers. Het bestaat uit de generieke door-VTS-opgestelde S2C modules die de de noodzakelijke pedagogische-didactische basisvaardigheden meegeeft die elke trainer op alle niveaus nodig heeft. Daaraan toevoegend moet een cursist ook de e-learning ontwikkeld door Baseball Softball Vlaanderen vervolledigen. In deze e-learning wordt er een algemene inleiding gegeven met onder andere de basis reglementen en het basis materiaal. Alsook de basis opleidingsvisie aan de hand van een voorbeeld training.

Op 1 weekend ontvangt de cursist zo een volledig basis pakket met de noodzakelijke pedagogische-didactische basisvaardigheden van de S2C modules en het basis pakket aan baseball knowhow van de e-learning om aan de slag te kunnen gaan als beginnend trainer.

Start-2-Coach (15u)TheoriePraktijk
Basisprincipes rond verantwoordtraining geven
(generieke S2C modules)
7u8u
Algemene inleiding + opleidingsvisie Baseball - Softball
(online e-learning)
3u

Initiator Baseball - Softball

De initiator staat in voor het zelfstandig begeleiden van sporters (kinderen, adolescenten of volwassenen) die actief zijn binnen een participatiecontext. Een belangrijk verschil tussen het functieprofiel van een initiator met dat van een S2C trainer is dat een initiator leert hoe hij/zij zelfstandig een ploeg kan begeleiden. Zo kan een initiator instaan voor het plannen, geven en evalueren van meerdere opeenvolgende trainingssessies i.f.v. het bereiken van concrete ontwikkelingsdoelen.

De initiator ontvangt een verdieping in de basis technieken en basis tactieken. De initiator zal zich ook verdiepen in de verschillende reglementen van de verschillende sporttakken. Daarnaast is een groot onderdeel van de initiator opleiding het leren opstellen van een training, alsook deze leren uitvoeren en begeleiden. De initiator zal, anders dan de S2C, een stage moeten afronden om deze opleiding af te ronden.

De initiator opleiding telt in 2023 zo een 66u. Dit komt gebruikelijk overeen met 4 online avond lessen en 3 volledige dagen (in het weekend, bestaande vooral uit praktijk uren), plus de stage uren die je zelf vervolledigd op je club.

Initiator (66u)TheoriePraktijk
Basisprincipes rond verantwoord training geven7u8u
Introductie tot de opleiding1u
Algemene inleiding + opleidingsvisie3u
Reglementering2u
Ontwikkelings-en leerlijnen binnen LTAD1u
Basistechniek: warming-up, werpen, slaan2u3u
Basistactiek2u2u
Foutenanalyse 1u1u
Trainingspraktijken5u18u
Stage8u
Feedback en reflectie2u

Trainer C Baseball - Softball

NTB


Gebruik onderstaande link om rechtstreeks het aanbod aan Baseball - Softball trainersopleidingen op de VTS-website te bekijken. Inschrijven doe je ook via onderstaande link. Heb je interesse in 2023 om deel te nemen aan de initiator cursus, dan moet je eerst deelnemen aan een van de S2C opleidingen.

https://www.sport.vlaanderen/vlaamse-trainersschool/vts-organiseert-kwaliteitsvolle-opleidingen/aanbod-sportspecifieke-opleidingen/opleidingen-sportspecifiek/?Sporttak=Baseball%20-%20Softball

Of vind je weg via de website van Sport Vlaanderen. Bekijk dan het volgende filmpje.

https://youtu.be/szMcRKaTih8