Board

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit maximaal 1 bestuurder per door de KBBSF erkende Liga, verkozen door de Algemene verkiezingsvergadering elk jaar dat volgt op de Olympische Zomerspelen (om de 4 jaar) en uit maximaal 3 bestuurders aangeduid door elke van de door KBBSF erkende Liga’s om de 4 jaar beginnende in 2011.